|
เขียนโดย admin

ติดต่อโครงการฯ

วัน เวลา และสถานที่เรียน

วัน เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ (ชั้น 4) ห้องบรรยายนักบริหาร

ติดต่อได้ที่

0-2310-8483-89 ต่อ 36
0-2310-8471
0-2310-8492
08-1696-8114

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.